POWIĘKSZ PORCJĘ O POŁOWĘ

ZA 3 ZŁ
OFERTA TYLKO WE WTORKI